Partneris

Partnerytės pobūdis

Kelmės rajono  savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir  sporto skyrius

Metodinė pagalba

Kelmės SMC

Metodinė pagalba

Pakražančio ir Kelmės apylinkių seniūnijos

Mokinių ir jų šeimų socialinių poreikių tyrimas, švietimas

Kelmės VTAS, Kelmės rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Pagalba mokiniams, atstovavimas vaikų interesams, problemų sprendimas, tėvų švietimas, renginiai, išvykos

Kelmės rajono  savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius, BĮ socialinių paslaugų centras

Mokinių aprūpinimas būtiniausiomis mokinio reikmėmis, nemokamo maitinimo organizavimas

UAB Kelmės autobusų parkas

Mokinių nemokamo pavėžėjimo organizavimas

Visuomenės sveikatos biuras

Sveikos gyvensenos propagavimas, metodinė pagalba

Kelmės psichikos sveikatos centras

Priklausomybių, psichinių ligų prevencija

Telšių AVPK Kelmės PK

Vaikų ir tėvų teisinis švietimas, alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, smurto, prievartos ar kito pobūdžio nusikalstamumo prevencija