2017 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Mokytojų - 710, 49 Eur (23 žmonės).
Kitų pedagoginių darbuotojų - 636, 35 Eur (7 žmonės).
Aptarnaujančio personalo - 485, 09 Eur (12 žmonių).