Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto “Mokymasis visą gyvenimą” priemonė Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K “Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas” 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto pradžia: 2011-08-04, projekto pabaiga: 2013-08-04

Projekto tikslas

Ugdyti visavertę krikščioniškomis – bendražmogiškomis vertybinėmis nuostatomis besivadovaujančią atsakingą asmenybę, gebančią bendrauti ir bendradarbiauti, siekiančią socialinio teisingumo ir savo gebėjimus skiriančią visuomenės gerovei. 

Šio projekto metu į bendradarbiaujančias bendrojo lavinimo mokyklas bus diegiamas reflektyvus vertybinių nuostatų ugdymo modelis. 

Reflektyvus vertybinių nuostatų ugdymo modelis bus diegiamas mokyklose tiesioginių, nuotolinių (internetu) mokymų bei praktinio darbo (modelio pritaikymas pamokose) pagalba. Visų mokymų programa išdėliota atsižvelgiant į bendrojo lavinimo mokyklų darbo ritmą (daugiausia mokinių atostogų metu).

Projektas truks du metus, jame galės dalyvauti mokytojai, mokyklų administracijos darbuotojai, švietimo pagalbos specialistai bei nevyriausybinių organizacijų nariai. Mokytojai bus aprūpinti metodine medžiaga ir projekto metu įgytas žinias galės taikyti savo veikloje.

Projektas vykdomas Ignalinos, Zarasų, Kelmės, Šilalės, Kauno ir Marijampolės rajonuose.  

Mokymai

I metai (2011 - 2012 m. m.)

1 d. seminaras - 2011 m. lapkričio 4 d.

Reflekcijos diena - 2011 m. lapkričio 29 d.

1 d. seminaras - 2012 m. sausio 4 d.

Reflekcijos diena - 2012 m. balandžio 3 d.

II metai (2012 - 2013 m. m.)

3 d. pratikumas - 2012 m. rugpjūčio 27-29 d.

1 d. seminaras - 2012 m. spalio 29 d.

Reflekcijos diena - 2012 m. lapkričio 27 d.

1 d. praktikumas - 2013 m. sausio 4 d.

2 d. baigiamasis seminaras - 2013 m. kovo 25-26 d.

Peržiūrėti projekto galeriją