Kelmės r. Pakražančio gimnazija

Naujienos > Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai-------------*---------------*----------------*-------------------*----------------------*-----------------------*---------------

Ugdymo karjerai koordinatoriaus uždaviniai:

 • Informuoti apie švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, specialybes bei kvalifikacijas;
 • Informuoti apie profesinės karjeros galimybes;
 • Informuoti apie profesinio informavimo duomenų bazes ir kitus profesinio informavimo šaltinius

Kas gali naudotis ugdymo karjerai koordinatoriaus paslaugomis?

 • Mokiniai ir jų tėveliai
 • Mokytojai 
 • Klasių auklėtojai
 • Visi, besidomintys profesijomis

Ugdymo karjerai skirtą informaciją galite rasti bibliotekoje. 

 • Informaciją apie mokymo įstaigas,
 • Informaciją apie mokymo įstaigų teikiamas paslaugas,
 • Internetines nuorodas profesijos pasirinkimo klausimais,
 • Leidinius „ Profesijos vadovas“ ir „Kur stoti“,
 • Testus padedančius pasirinkti profesiją ir kt.

Ugdymo karjerai koordinatorė 

Ugdymo karjerai koordinatoriaus  veiklos mokykloje planas 2016-2017 m.  m. 

Mokinio knyga "Karjeros vadonas"Veikla
Atvirų durų diena Kelmės PK (2015-03-26)

   10 ir 12 klasių mokiniai kovo 26 dieną  lankėsi Kelmės rajono policijos komisariate atvirų durų dienoje. Renginio – susitikimo pradžioje mūsų gimnazistės – policijos rėmėjos - visus susirinkusius pasveikino nuotaikinga daina.

    Susitikimo metu PK komisaras  pristatė mokymosi alternatyvas policijos mokykloje ir Riomerio universitete, stojimo sąlygas, reikalavimus, mokymosi ir darbo privalumus, įsidarbinimo galimybes, valstybės suteikiamas garantijas, buvo rodoma vaizdinė medžiaga. Mokiniai turėjo galimybę išgirsti pačių pareigūnų nuomonę ir motyvaciją, kodėl jie pasirinko būtent šią profesiją ir apie tai, kiek daug policijos pareigūnui reikia turėti kantrybės, pasiaukojimo, ryžto ir ištvermės kasdieniniame gyvenime.

 

Profesinis veiklinimas (2015 m. vasaris )

    Pakražančio vidurinė mokykla dalyvauja įgyvendinant projektą ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame ir profesiniame mokyme (I etapas)“. Didžiausias dėmesys skiriamas mokinių karjeros kompetencijų ugdymui mokykloje ir už mokyklos ribų. Šiuo metu akcentuojama mokinių profesinio veiklinimo svarba, kai jie gali ne tik pažintinio vizito dėka aplankyti įmones/įstaigas/organizacijas, bet ir ,,pasimatuoti“ norimą profesiją, geriau pažinti save. Šio projekto kontekste profesinis veiklinimas apima šias formas: mokinių pažintinius ir patyriminius vizitus.

      Praėjusių metų spalio - lapkričio mėnesiais mokyklos mokiniai vyko į tris pažintinius vizitus.  Kelmės priešgaisrinėje tarnyboje lankėsi penktokai. Čia jie susipažino su gelbėtojo – ugniagesio profesija, sužinojo, koks yra pavojingas ir atsakingas darbas. Tytuvėnų miškų urėdijoje bei Tytuvėnų regioniniame parke lankėsi šeštokai ir aštuntokai.  Urėdijos medelyno viršininkas Gintautas Burba  supažindino atvykusiuosius su miškininko profesija, darbo specifika, privalumais, karjeros galimybėmis. Apžiūrėjome medelyną, kur yra auginami medeliai miškų sodinimui. Mokiniai, padedami regioninio parko ekologės Deimos Pranckūnienės, apžiūrėjo miško muziejų. Po to apsilankėme Tytuvėnų regioninio parko administracijoje, kur ekologė  supažindino su kultūrologo, reindžerio bei ekologo profesijomis. Tytuvėnų regioniniame parke darbuojasi ir savanoriai, kurie papasakojo apie jų galimybes ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

      Vasario mėnesį 10 - 12  klasių mokiniai vyko į patyriminius vizitus.   Kelmės policijos komisariate lankėsi vienuoliktokai, jie susipažino su policininko darbo specifika, sunkumais, atliko pagal amžių leistinas profesines veiklas. Kelmės priešgaisrinėje tarnyboje dešimtokai susipažino su kasdieniu ugniagesio – gelbėtojo darbu, įgijo galimybę kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.  Kelmės verslo ir turizmo centre patyriminį vizitą atliko dešintokės. Susipažino su IT specialisto, vadybininko profesijomis.  UAB ,,Girilis“ priėmė mokyklos dvyliktokus. Vaikinams buvo suteikta galimybė praktiškai atlikti automechaniko, autoelektriko ir kitus darbus. Mokiniai liko patenkinti ir sudominti patyriminiais vizitais.

 


Profesinio veiklinimo diena Tytuvėnų miškų urėdijoje (2014-11-26)


      Atsižvelgdama į mokinių pageidavimus bei vykdant profesinio veiklinimo funkcijas, karjeros koordinatorė Laima Brazauskienė kartu su 6 ir 8  klasės mokiniais vyko į Tytuvėnų miškų urėdiją. Urėdijos medelyno viršininkas Gintautas Burba  supažindino atvykusiuosius su miškininko profesija, darbo specifika, privalumais, karjeros galimybėmis. Apžiūrėjome medelyną, kur yra auginami medeliai miškų sodinimui. Mokiniai, padedami regioninio parko ekologės Deimos Pranckūnienės, apžiūrėjo miško muziejų. Po to apsilankėme Tytuvėnų regioninio parko administracijoje, kur ekologė  supažindino su kultūrologo, reindžerio bei ekologo profesijomis. Tytuvėnų regioniniame parke darbuojasi ir savanoriai. Papasakojo apie savanorių galimybes ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Lankėsi DNB banko atstovė Rita (2014 m. kovas)

   Finansinio raštingumo savaitę mokykloje lankėsi DnB banko darbuotoja Rita Būtautienė. Ji 10 – 12 klasių mokinius  supažindino  su bankininko profesija: koks reikalingas išsilavinimas, kur įsigyti šią profesiją,   kokie yra reikalavimai norint įsidarbinti  banke, kokių reikia turėti gebėjimų. Mokiniai atsakinėjo į pateiktus banko atstovės klausimus ir už teisingus atsakymus buvo apdovanoti prizais. Mokiniai taip pat pateikė klausimų darbuotojai.


Ugdymo karjerai konsultantės konsultacijos (2013-11-22)

11 – os klasės tėvų susirinkime dalyvavo ugdymo karjerai konsultantė Roberta Mockevičiūtė. Konsultantė supažindino tėvus su ugdymo karjeros programa, stojimo sąlygomis aukštąsias mokyklas.


Dvyliktokų susitikimas su LAMA BPO atstovais (2013-11-12)

Dvyliktokai vyko į susitikimą, kuris vyko Kelmės J.Graičiūno gimnazijoje, su LAMA BPO sistemos specialiste Ramune Bakanoviene. Pranešėja supažindino mokinius su 2014 metų stojimo sąlygomis.Mokykloje lankėsi Varnių profesinio rengimo centro atstovė (2013-05-20)

     Mokykloje lankėsi Varnių profesinio mokymo  atstovė,  kuri 9 ir 10 klasių  mokinius supažindino su mokymosi ir gyvenimo sąlygomis, specialybėmis, perspektyva, neformaliojo švietimo veikla.

Mokykloje lankėsi Kelmės profesinio rengimo centro, Tytuvėnų skyriaus atstovai      (2013-04-16)

    Mokykloje lankėsi Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus  atstovai,  kurie 10 ir 12 klasių  mokinius supažindino su mokymosi ir gyvenimo sąlygomis, specialybėmis, neformaliojo švietimo veikla.

Svečiuose Šiaurės Lietuvos kolegija (2013-03-12)

     Atvykę kolegijos studentai 10 - 12 klasių mokinius supažindino su studijų programomis ( teisės, renginių verslo vadybos, verslo vadybos, kompiuterinių tinklų administravimo bei multimedijos technologijos ), studijų formomis ir stojimo sąlygomis. Mokiniams buvo pateikta įvairių klausimų, o už teisingus atsakymus pastarieji buvo apdovanoti prizais. Pagal Erasmus programą atvykę užsieniečiai pristatė savo šalis. Tai buvo studentai iš Lenkijos ir Turkijos, kurie įdomiai papasakojo apie studijų mainų programų naudą - daug pamatai, tobulini užsienio kalbos įgūdžius.

Profesijų diena (2013-02-27)


Mokykla dalyvauja projekte ,, Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“, todėl mokiniams yra siūlomos ugdymo karjerai paslaugos: susitikimai, individualios konsultacijos, užsiėmimai grupėse, išvykos ir kiti renginiai.

Šių metų vasario 27 dieną Pakražančio vidurinėje mokykloje vyko ,,Profesijų diena“. 8 – 11 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyriaus vedėju Stasiu Povilaičiu, Kelmės PRC direktoriaus pavaduotoja Saulute Jakšiene ir profesinio mokymo skyriaus vedėju Jonu Valučiu, Telšių AVPK Kelmės rajono PK vyresniąja specialiste Irma Krikščiūniene ir VPPP specialiste Živile Norkiene. Renginyje dalyvavo ir tėveliai, turintys įvairias profesijas.

 

Mokykloje lankėsi Kastu International atstovė

 
Mokykloje svečiavosi Šiaurės Lietuvos kolegijos atstovė


 

Powered by CMSimple_XH| Template: ge-webdesign.de| html| css| Prisijungti